Modificació de la Directiva de Residus (Directiva 2008/98 / CE): Impuls a la figura de Subproducte

El passat mes de desembre la Comissió Europea va adoptar un nou paquet de mesures sobre economia circular, on s'inclouen propostes de modificació per les directives sobre Residus, residus d'envasos, Abocadors i RAEEs.

Aquestes mesures tenen per objecte impulsar el canvi d'una economia lineal a una circular, promovent una major reutilització i reciclatge de les deixalles per utilitzar-les com nous recursos útils.

Una de les modificacions integrades, és la revisió de la figura de subproducte.

Què és un subproducte?

Són "aquells residus que s'utilitzin com a substituts de productes comercials i / o de primeres matèries i que siguin recuperables sense necessitat de sotmetre'ls a operacions de tractament".

Què impliquen aquestes modificacions en la figura del subproducte?

Les noves propostes mantenen la definició i criteris per a la figura de subproducte, però modifiquen les obligacions dels Estats Membres respecte a aquesta figura, amb la finalitat que aquests promoguin i facilitin el subproducte potenciant la simbiosi industrial.

Aquests canvis es recullen en l'article 5 de la proposta de modificació de la Directiva 2008/98 / CE.

Si vols estar informat de canvis en la normativa i altres novetats que afecten al sector, segueix-nos al nostre apartat de notícies