Novetats en la documentació a tramitar per gestionar els seus residus

La teva empresa genera i gestiona habitualment residus? Presta atenció, això t'interessa:

Aquest passat 7 de maig va entrar en vigor nova normativa relativa a la gestió i retirada de residus.

Segons  el Reial Decret 180/2015 pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, les comunitats autònomes han d'establir un règim adequat de vigilància i control dels moviments de residus efectuats exclusivament dins del seu territori. A Catalunya ja hi ha un règim de control establert pel Decret 93/1999.

Per tal de mantenir la coherència i harmonització d'aquestes dues normatives vigents a Catalunya i tenint en compte que el que estableix el RD 180/2015 és d'obligat compliment, la documentació necessària per als moviments de residus a l'interior de Catalunya és:

 

  • El contracte de tractament

És obligatori formalitzar un contracte de tractament de residus abans de realitzar qualsevol retirada.

L'esmentat contracte ha de contenir: les especificacions dels residus, les condicions del trasllat, el tractament i les obligacions de les parts, en cas d'incidències (art.5 RD 180/2015)

 

  • Fitxa d'Acceptació (FA)

La Fitxa d'Acceptació passa a tenir una vigència de 3 anys, tot i que les fitxes ja obertes seguiran vigents fins que caduquen.

 S'haurà d'obrir Fitxa d'Acceptació per a les retirades de:

  • Residus perillosos
  • Residus destinats a operacions d'eliminació
  • Residus domèstics barrejats (LER 200301) destinats a valorització (R1 / V61)
  • Residus no perillosos destinats a operacions de valorització que la requereixi segons el D93/1999

 

  • Fulles de transport: Full de Seguiment (FS), Full de Seguiment Itinerant (FI)

Els Fulls de Seguiment o Fulls de Seguiment Itinerant seran requerides en les retirades de:

Tots els residus que necessitin Fitxa d'Acceptació

Residus no perillosos destinats a operacions de valorització segons estipuli el D93 / 1999

Per als residus no perillosos destinats a operacions de valorització que no necessitin Fulls de Seguiment o Fulls de Seguiment Itinerant s'han d'acompanyar d'un albarà, factura o document que reculli la informació de l'Annex I del RD 180/2015.

 

  • Justificant de Recepció de Residus (JRR)

El Justificant de Recepció de Residus només s'utilitzarà en la recepció de residus no perillosos destinats a operacions de valorització (quan així ho requereixi el D93/1999) i anirà acompanyat sempre d'un albarà, factura o document equivalent que contingui la informació indicada en el Annex I del RD 180/2015.

Si necessites més informació sobre com has de gestionar els residus, consulta el Reial Decret 180/2015 i Decret 93/1999 o truca'ns t'assessorarem personalment de tots els teus dubtes