Últimes notícies en les novetats en la documentació a tramitar per gestionar els teus residus

Per a les empreses catalanes que generin i gestionin residus habitualment han de tenir en compte la nota informativa del passat 18 de maig que ha publicat l'Agència de residus de Catalunya (ARC).

Amb aquest post pretenem aclarir com s'han de gestionar els residus, mantenint la coherència amb el decret autonòmic (D93/199) vigent i adaptant-se als requisits del nou reial decret estatal (RD 180/2015).

Quins documents cal tramitar a Catalunya?

El contracte de tractament per a tots els trasllats entre gestor i productor de residus (es pot fer un únic contracte entre el mateix productor i gestor per a tots els residus que gestionin).

A part d'aquest contracte, es continua aplicant el D93/1999, mantenint els mateixos tràmits per a la gestió dels residus que fins al moment, però amb algunes excepcions:

  1. Residus perillosos que no necessiten fitxa d'acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus.
  2. Residus destinats a operacions d'eliminació que no necessiten fitxa d'acceptació segons el Decret català 93/1999 de procediments de gestió de residus.
  3. Residus domèstics barrejats (LER 200301) destinats a valorització.
  4. Residus destinats a instal·lacions d'incineració classificades com a valorització (R1/V61).

En aquests 4 casos serà necessari disposar d'un Document d'identificació i una Notificació prèvia de trasllat (els continguts dels quals es detallen en els annexos I i II del RD 180/2015).

La fitxa d'acceptació és considerada una Notificació prèvia, així com el Full de seguiment es considera equivalent al document d'identificació, per tant, en els casos que el decret català exigeix ​​fitxa d'acceptació i full de seguiment, no ens caldrà tramitar cap document addicional.

En els casos en què la fitxa d'acceptació i / o full de seguiment no siguin necessaris, s'acceptarà com a document d'identificació vàlid un albarà, factura, carta etc. (Sempre que contingui la informació de l'Annex I del RD 180/2015).

Què més hi ha important a tenir en compte?

El RD 180/2015 estableix que les notificacions prèvies tindran una vigència màxima de 3 anys i, com ja s'ha esmentat, una fitxa d'acceptació és considerada una Notificació prèvia.

En conseqüència les fitxes d'acceptació obertes a partir del 9 maig 2016 tenen validesa de 3 anys (en lloc de 5, com fins al moment).

En conclusió, aquesta norma estatal comporta un increment de la documentació a tramitar per a casos que a Catalunya estaven exempts, així que caldrà seguir atents a qualsevol actualització referent a això. En els casos que s'hagi de tramitar aquesta nova documentació, es considera l'ús dels formularis de l'Estat (disponibles en aquest link), el Document d'identificació i la Notificació prèvia, els quals no estan subjectes a taxes a Catalunya.

Si encara et queden dubtes sobre quina documentació necessites per a la gestió dels teus residus, consulta'ns i t'assessorarem.